Extra bolagsstämma i Metallvärden I Sverige AB (publ.) avhölls tisdagen den 13 januari 2015.

Stämman beslutade:

  • Att genomföra föreslagen företrädesemission i enlighet med styrelsens förslag.
  • Att utfärda ett optionsprogram till GEM Global Yield Fund om 150.000.000 optioner som var och en berättigar till teckning av en ny aktie med lösenpriset 0,05 kronor.
  • Att godkänna styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att kunna besluta om kontant- eller kvittningsemission, med eller utan företräde för nuvarande aktieägare, om maximalt det antal aktier som ryms inom de gränser som bolagsordningen stipulerar.

 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

För att se pdf filen vg dubbelklicka

Stämmokommuniké 13 jan 2015

Kommenteringen är avslutad