En extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ) hölls torsdagen den 5 november 2020. Stämman beslutade:

  1. att genom att godkänna föreslagen ändring av bolagsordning och apportemission godkänna förvärvet av Grängesberg Exploration AB (publ);
  2. att godkänna fastighetsöverlåtelsen av Sala Silvergruva 1:43;
  3. att godkänna aktieöverlåtelseavtalen mellan Metallvärden och Mittretur beträffande Metallvärdens förlustbringande dotterbolag Metallvärden i Lesjöfors AB, M.V Metallvärden AB respektive Falu Skrot & Metallhandel AB;
  4. att genomföra föreslagna kvittningsemissioner till vissa fordringsägare, inklusive Lars Ransgart Management AB och Mittretur AB;
  5. att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare att betalas kontant och/eller genom kvittning;
  6. att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma vid ett eller fler tillfällen besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare att betalas genom kvittning i syfte att användas för ersättning till dels G&W Fondkommission, dels garanterna i garantikonsortiet;

att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av Per Berglund (styrelseordförande), Jesper Alm (vice styrelseordförande), Per Bergman, Lars Ransgart och Christer Lindqvist.

För att läsa hela pressmeddelandet klicka på nedanstående PDF.

Stämmokommuniké

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>