Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) (nedan ”Bolaget”) avhölls tisdagen den 10 oktober 2017.

Stämman beslutade:

  • Att anta en ny bolagsordning
  • Att emittera teckningsoptioner
  • Att bevilja styrelsen ett bemyndigande att kunna emittera teckningsoptioner
  •  Att bevilja styrelsen ett bemyndigande att intill tiden för nästkommande årsstämma besluta om en eller flera kontant- och/eller kvittningsemissioner

För att kunna läsa hela kommunikén vg dubbelklicka på nedanstående länk.

Kommuniké från extra stämma 10 oktober 2017

Kommenteringen är avslutad