Årsstämma i Metallvärden I Sverige AB (publ.) avhölls tisdagen den 30 juni.

Klicka på länken för att se hela kommunikén

Stämmokommuniké

Kommenteringen är avslutad