Årsstämma i Metallvärden I Sverige AB (publ.) avhölls torsdagen den 16 maj.

Stämman beslutade:

  • Att godkänna framlagd årsredovisning, förslag till vinstdisposition samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet;
  • Att som ordinarie ledamöter i styrelsen utse Björn Grufman, Peter Zeidler, Claes Österlin och Lars Ransgart – samtliga omval.
  • Att till styrelsens ordförande utse Lars Ransgart.

Det noterades att förslagen om ändrad bolagsordning, beslut om att genomföra en företrädesemission samt bemyndigande för styrelsen utgått från dagordningen och sålunda inte behandlas på årsstämman.

Det noterades även att en uppdaterad version av årsredovisning och revisionsberättelse sedan några dagar tillbaka finns publicerad på bolagets hemsida (www.metallvarden.se). Den nya versionen ger en mera utförlig formulering av motiven till att revisionsberättelsen avviker från standardutformningen.

 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

 

vg klicka här för att få upp pdf-filen Pressmeddelande 17 maj 2013 med logga

Kommenteringen är avslutad