Kilsta Metall har slutit avtal med ett av Sveriges största bolag inom återvinning, Lantz Järn & Metall, Stockholm. Avtalet innebär att Kilsta Metall säkrar ingående leveranser på 30 000 ton ofragmenterat material för återvinning det närmaste året, motsvarande ett inköpsvärde på ca 100 Mkr.

- Detta säkrar full produktion ett år framåt i vår anläggning i Norrköping, säger Kilsta Metalls VD Christian Karstensen. Dessutom ökar det möjligheterna till synergier med vår anläggning i Karlskoga. Vi förbättrar totalt sett vår förmåga till intjäning och skapar ett ökat oberoende av konjunktur.

Kommenteringen är avslutad