Kilsta Metall AB har idag ingått en avsiktsförklaring med Lantz Järn & Metall, Stockholm, angående avyttring av Kilsta Metalls anläggning i Norrköping. Kilsta Metall övertog anläggningen i april 2008. Därefter har ett omfattande arbete genomförts vad gäller effektivisering och upprustning av anläggningen. Anläggningen förvärvas nu av Lantz Järn & Metall. Därmed gör Kilsta Metall en reavinst och säkerställer bolagets finansiella kapacitet. Till avtalet hör även att Kilsta Metall garanteras omfattande leveranser av material för återvinning från Lantz Järn & Metall.

- I tider av turbulens på de finansiella marknaderna innebär denna affär att bolaget får en säkrad finansiell ställning och långsiktig uthållighet, säger Kilsta Metalls VD Christian Karstensen. Dessutom samlar vi bolagets resurser och management till anläggningen i Karlskoga, vilket betydligt ökar möjligheten att utnyttja dess fulla potential.

Kommenteringen är avslutad