Kilsta Metall har idag tecknat avtal med Dala Recycling Demolition KB. Avtalet innebär att Kilsta Metall säkrar
10 000 ton material per år för återvinning, motsvarande ett försäljningsvärde på 15-20 Mkr. Avtalet löper årsvis med automatisk förlängning om ingen part säger upp det.

– Det här innebär ett ökat kapacitetsutnyttjande i vår anläggning i Karlskoga och därmed även förbättrad intjäningsförmåga, säger Christian Karstensen, VD Kilsta Metall. Vi hoppas att inom den närmaste månaden kunna presentera flera liknande avtal innebärande fortsatt stark tillväxt för Kilsta Metall.

Kommenteringen är avslutad