Kilsta Metall AB (publ), ändrar datum för årsstämma

Kilsta Metall har tidigare kommunicerat att årsstämma skulle hållas den 12 maj 2010 samt att delårsrapport för perioden januari-mars skulle offentliggöras den 6 maj 2010.

Bolaget flyttar fram tidpunkten för dessa händelser enligt följande:
- Årsstämma i Kilsta Metall hålls den 9 juni 2010.
- Delårsrapporten för perioden januari-mars 2010 offentliggörs den 26 maj 2010.

För mer information:
Christian Karstensen
VD Kilsta Metall
0586-500 30

Kommenteringen är avslutad