Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784, (”Metallvärden” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 27 januari 2016 klockan 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

För att se hela kallelsen vg dubbelklicka på länken nedan.

Kallelse till extra bolagsstämma 20151228

Kommenteringen är avslutad