Se bifogade PDF:er för hela kallelsen

Kallelse till forstatt årsstämma 20200827

CV Christer Lindqvist (SV)

Kommenteringen är avslutad