Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710–2784, (”Metallvärden” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 5 november 2020 kl. 11.00 i Hannes Snellman Advokatbyrås lokaler, Kungsträdgårdsgatan 20, 111 47 Stockholm. Inregistrering påbörjas kl. 10.30.

Var vänlig läs hela kallelsen i nedanstående PDF.

Kallelse till Extra bolagsstämma nov 2020

Kommenteringen är avslutad