Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784, (”Metallvärden”) kallas härmed till extra bolagsstämma 13 januari 2015 klockan 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09.30.

 

För att se hela kallelsen vg klicka på nedanstående länk.

 

Kallelse 13 jan 2015

Fullmaktsformulär – extra stämma

 

Kommenteringen är avslutad