Bifogade Kallelse kommer att publiceras 2 juni 2020 i Post-och Inrikes tidningar.

Kallelse till årsstämma 2020 fullständig

Kommenteringen är avslutad