Kalendarium

Metallvärden i Sverige AB har en informationsstrategi baserad på öppenhet, tät aktieägarkontakt och uttömmande information. Bolagets avsikt är att kontinuerligt ge aktiemarknaden underlag för värdering av bolagets olika projekt på denna sida.

Under varje år publiceras:
* Kvartalsrapporter
* Bokslutskommuniké
* Årsredovisning
* Pressmeddelanden i samband med händelser av betydelse

Tidpunkt för kommande rapporter

  • Bokslutskommuniké,  25 februari 2016
  • Årsstämma och kvartalsrapport Q1, 26 maj 2016
  • Kvartalsrapport Q2, 30 augusti 2016
  • Kvartalsrapport Q3, 27 oktober 2016