Som tidigare meddelats har teckningsoptioner av serie 2015/2017 omräknats två gånger.

Den senaste omräkningen skedde under sommaren 2017 och styrelsen fastställde den 23 augusti en ny teckningskurs för dessa teckningsoptioner.. Efter omräkningen berättigar varje teckningsoption av till teckning av 0,04 aktier till en teckningskurs om 1,17 kr per aktie.

Detta innebär att teckningsoptionen förfaller värdelös 2017-12-31 eftersom 25 teckningsoptioner erfordras för att köpa en aktie till ett pris av 1,17 kr och samma aktie kan förvärvas i markanden för mindre än 10% av detta pris.

För mer information kontakta:

Björn Grufman

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad