Vg klicka på länken nedan för tillgång till handlingarna inför extra bolagsstämma 20151119

 

Handlingar inför extra bolagsstämma Styrelsens händelser

Styrelsens fullständiga förslag – extra bolagsstämma – november 2015

För kopia på årsredovisning och revisionsberättelse hänvisas till fliken finansiell info.

Kommenteringen är avslutad