VDs kommentar

Vi har äntligen lyckats med att få igång verksamheten i Lesjöfors. Det är en långsam försiktig uppstart som i vissa avseenden har tagit tar lite längre tid än planerat men i stora drag följer vår planering. Det gläder oss att vi fått ett positivt mottagade för våra första leverandser till Tyskland dit vi har möjlighet att sälja hela vår produktion om vi så skulle behöva. Då det bruttobidrag som idag kan erhållas i marknaden väl täcker såväl produktionskostnad som frakt till Tyskland finner vi en god säkerhet i denna möjlighet. Målsättningen är dock att i första hand leverera till vår hemma marknad i Norden.  

Verksamheten i Sala Bly rosar verkligen vår lilla koncern. Det finns verkligen anledning att uppmärksamma det mycket framgångsrika arbete som medarbetarna i Sala utför.

…..se bifogade fil för att få fram hela rapporten

Delårsrapport Q2 2016

Kommenteringen är avslutad