Omsättning för koncernen uppgick under första halvåret till 18 420 Tkr med ett resultat på – 5 573 Tkr. Halvåret har präglats av fortsatt arbete med att avveckla den pågående processen med företagsrekonstruktion för såväl moderbolaget som dotterbolagen. Extraordinära kostnader direkt förknippade med rekonstruktionen uppgår till ca 1 530 Tkr

Andra kvartalet 2018

Omsättning för koncernen uppgick under kvartalet till 9 536 Tkr med ett resultat på – 2 398 Tkr.  Extraordinära kostnader direkt förknippade med rekonstruktionen uppgår till ca 790 Tkr

För att se hela halvårsrapporten vg klicka nedan.

Halvårsrapport 2018

Kommenteringen är avslutad