I Metallvärdens pågående tvist med advokat Tomas Lindwall beträffande Lindwalls borgensåtagande på 4,0 mkr givit i samband med Hammar Invest ABs förvärv av fastigheterna Kilsta 3:207 samt Kilsta 3:208 i Karlskoga i juli 2011 har förlikning träffats mellan parterna.

För att se hela meddelandet vg klicka på nedanstående länk.

 

2014-11-27 Pressmeddelande förlikning

Kommenteringen är avslutad