Företagsrekonstruktionen avslutas – beslut om ackord har vunnit laga kraft

Beslutet av Tingsrätten i Stockholm den 16 mars om att fastställa ett ackord om 75 % av oprioriterade fordringar i Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt i M.V. Metallvärden AB har nu vunnit laga kraft. Detta innebär även att företagsrekonstruktionen för dessa bolag upphör med omedelbar verkan.

På samma sätt har beslutet av Tingsrätten i Karlstad den 20 mars att fastställa ett ackord om 75 % för dotterbolaget Metallvärden i Lesjöfors AB nu också vunnit laga kraft, vilket då också innebär att även företagsrekonstruktionen för detta dotterbolag upphör.

Fastställandet av ackorden innebär att koncernens skulder minskar med cirka 9,6 mkr.

Resterande 25 % av de oprioriterade fordringarna som ingått i ackordsbegäran skall erläggas inom 12 månader från det datum då respektive ackordsbeslut fattades av respektive tingsrätt. 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, VD

Tel: 08 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

 

För att se pdf vg klicka på nedanstående länk.

Företagsrekonstruktion avslutad

Kommenteringen är avslutad