Metallvärden i Sverige AB (publ.) har sedan oktober 2017 befunnit sig i rekonstruktion. Rekonstruktionen har omfattat såväl moderbolaget som följande dotterbolag:

 • Sala Bly AB
 • Metallvärden i Lesjöfors AB
 • M.V. Metallvärden AB
 • Svensk Kabel- och Metallgranulering ABSyftet med rekonstruktionerna har varit att skapa tidsutrymme för samtliga bolag på ett tillfredsställande sätt kunna fullgöra sina betalningsskyldigheter.  

  Styrelsen i respektive bolag har den 5 oktober hos Tingsrätten i Stockholm begärt att samtliga rekonstruktioner skall upphöra.

  • För moderbolaget Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt Svensk Kabel- och Metallgranulering AB har ansökts om offentligt ackord, vilket innebär att en majoritet av fordringsägarna accepterat att aktuella fordringar skrivs ned till 50 %.
  • För dotterbolagen Sala Bly AB, Metallvärden i Lesjöfors AB och M.V. Metallvärden AB avslutas rekonstruktionen genom s.k. underhandsackord, vilket innebär att samtliga fordringsägare accepterat nedskrivningen. 

   Samtliga fordringsägare i respektive bolag kommer att underrättas.

    

   Den totala nettoackordsvinsten för koncernen efter kostnader för rekonstruktionsprocessen beräknas uppgå till ett par miljoner kronor.

   

  Styrelsen

  För mer information kontakta:

  Björn Grufman, koncernchef

  Tel: 08 – 440 84 60

  bjorn.grufman@metallvarden.se

  www.metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad