Tingsrätten i Stockholm beslutade den 8 februari 2018 att den pågående företagsrekonstruktionen i Metallvärdenkoncernen skall fortsätta under ytterligare tre månader, dvs. längst till den 11 april 2018.

 Beslutat omfattar såväl moderbolaget Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt följande dotterbolag:

  • Sala Bly AB
  • Metallvärden i Lesjöfors AB
  • M.V. Metallvärden AB
  • Svensk Kabel- och Metallgranulering AB

     

    Syftet med rekonstruktionerna är att skapa tidsutrymme för såväl moderbolag som dotterbolag på ett tillfredsställande sätt kan fullgöra sina betalningsskyldigheter.

Verksamheten i de operativa bolagen Sala Bly och Svensk Kabel- och Metallgranulering utvecklas enligt plan och redovisar båda positivt kassaflöde för de två senaste månaderna. I enlighet med tidigare beslut har återuppstarten av verksamheten i Lesjöfors skjutits på framtiden till dess att koncernen kan säkerställa tillräckligt rörelsekapital för kontinuerlig drift.

 

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad