- Försäljningen ökade med 103 % till 41,2 Mkr (20,3)*
- Resultatet efter finansnetto uppgick till 6,9 Mkr (7,1)
- Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 8 öre (8)
- Resultatet belastas av omfattande kostnader för upprustning och igångkörning av den nyligen förvärvade verksamheten i Norrköping. Därefter har anläggningen visat en starkt positiv lönsamhetsutveckling
- Kilsta Metall förvärvade Ragn-Sells Metalls anläggning i Norrköping. Förvärvet innebar en betydande ökning av Kilsta Metalls intjäningsförmåga och produktionskapacitet inom återvinning
- Avtal slöts med Ragn-Sells innebärande ökad produktion och
intjäning i bolagets anläggning i Karlskoga
- Styrelsen utsåg Christian Karstensen till ny VD
- Efter rapportperioden har avtal slutits innebärande ingående leveranser motsvarande ett försäljningsvärde på ca 100 Mkr, vilket säkrar full produktion i Norrköping i ett år framåt
* siffror proforma som om Kilsta Metall varit koncern sedan 2007-01-01

För fullständig rapport:
Klicka här för att hämta PDF-filen Delårsrapport första halvåret 2008

Kommenteringen är avslutad