Bokslutskommuniké

Vänligen klicka bifogad länk för att se kommunikén. Bokslutskommuniké feb 2020

Läs mer

Konkursansökan Plana

  Metallvärden i Sverige AB (pub.) har idag fått information om att det finns en konkursansökan från rekonstruktören Plana AB som är bestriden eftersom arvodet inte bedöms skäligt och att den har bestritts i sin helhet vid flera tillfällen under det senaste halvåret.   Styrelsen För mer information kontakta: Björn...

Läs mer

Beslut om att försätta dotterbolaget Svensk Kabel- och Metallgranulering AB i konkurs och Metallvärden förhandlar om avtal om långfristig finansiering

För att se hela pressmeddelandet klicka på nedanstående fil SKM i konkurs och Finansiering

Läs mer

Styrelseförändring och information

Styrelseförändring och information Klicka på bifogad länk för att läsa hela meddelandet Styrelseförändring och info

Läs mer

Wellmont Capital Group N. V. träder in som ny samarbetspartner och huvudägare

OBSERVERA ny version.   Wellmont ny huvudägare 2

Läs mer

Wellmont Capital Group tecknar konvertibelt skuldebrev på 4,5 MSEK

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.) PRESSMEDDELANDE • Wellmont Capital Group N. V. tecknar konvertibelt skuldebrev på 4,5 MSEK • Skatteskulder reglerade – konkursansökningar tillbakadragna • Tidigare aviserad företrädesemission senareläggs Wellmont Capital Group tecknar konvertibelt skuldebrev på 4,5 MSEK I samband med att Wellmont träder in som samarbetspartner och ny...

Läs mer