Kallelse till fortsatta årsstämma 20200827

Se bifogade PDF:er för hela kallelsen Kallelse till forstatt årsstämma 20200827 CV Christer Lindqvist (SV)

Läs mer

Kommuniké från årsstämman 2020

Årsstämma i Metallvärden I Sverige AB (publ.) avhölls tisdagen den 30 juni. Klicka på länken för att se hela kommunikén Stämmokommuniké

Läs mer

Styrelsens kommentarer till Revisionsrapport

Styrelsen kommenterar i bifogade PDF,  Revisionsrapportens påpekanden. Klicka på filen för att läsa hela meddelandet Kommentarer till Revisionsrapport

Läs mer

Årsredovisning publicerad

Publicering av årsredovisning och beslutsunderlag   Metallvärden i Sverige AB (publ.) har kallat till årsstämma tisdagen den 30 juni kl.16.00. Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2019 samt underlag för styrelsens förslag till stämmobeslut har idag publicerats. Styrelsen Klicka på nedanstående PDF:er 2019 Årsredovisning Revisionsberättelse Beslutspunkter Fullmaksformulär...

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Bifogade Kallelse kommer att publiceras 2 juni 2020 i Post-och Inrikes tidningar. Kallelse till årsstämma 2020 fullständig

Läs mer

Nytt datum Årsstämma

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.) PRESSMEDDELANDE   Metallvärden senarelägger årsstämman Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att med anledning av de rådande restriktioner som för närvarande råder i samband med Coronapandemin senarelägga årsstämman. Nytt datum för årsstämman är tisdagen den 30 juni 2020.   Styrelsen För mer information kontakta: Björn...

Läs mer