Wellmont Capital Group N. V. träder in som ny samarbetspartner och huvudägare

MV/X  – handelsplattform för råvaror  Wellmont Capital Group träder in som samarbetspartner och huvudägare Metallvärden meddelande nyligen att ett samarbetsavtal tecknats med det danska bolaget ZeeBee Ventures Aps. Kort efter att samarbetet inletts tvingades Metallvärdens ledning konstatera att ZeeBee ej skulle ha finansiella möjligheter att slutföra sina åtaganden....

Läs mer

Skatteverket lämnar in begäran om konkurs för Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt Sala Bly AB

Skattemyndigheten har till Tingsrätten i Stockholm lämnat in begäran om att följande bolag skall försättas i konkurs: Metallvärden i Sverige AB (publ.) Sala Bly AB  Orsaken till Skatteverkets ansökan är att bolagen inte reglerat obetalda skatteskulder. Metallvärden har utfärdat ett konvertibelt skuldebrev på 4,5 mkr till investerare anvisade av parterna i tidigare publicerade...

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

För att se hela halvårsrapporten vg dubbelklicka på länken nedan.   Halvårsrapport Jan – Jun 2019

Läs mer

Beslut om företrädesemission

Metallvärden beslutar att genomföra företrädesemission Metallvärdens styrelse har i samband med diskussionerna av ett utvidgat samarbete med ZeeBee Venture APS beslutat att så snart som möjligt att genomföra en företrädesemission. Emissionsbeloppet är fastlagt till maximalt ca 15,2 mkr och teckningspriset till 0,10 kr per aktie. För varje befintlig aktie på avstämningsdagen...

Läs mer

Metallvärden i Sverige AB (publ.) har tecknat ett samarbetsavtal ZeeBee Venture Aps

Avtalets innehåller flera delar: Metallvärden förvärvar från ZeeBee Venture Aps (nedan ”Säljarna”) bolaget MV/X AB, ett bolag som är ägare till ett nyutvecklat handelssystem för råvaror Säljarna tecknar omedelbart ett konvertibelt skuldebrev på 4,5 mkr Säljarna kommer på sikt att bli betydande ägare i Metallvärden För att läsa hela pressmeddelandet vg dubbelklicka på...

Läs mer

Beslutskommuniké från årsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.)

Vid årsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.) beslutades följande: Att fastställa framlagd årsredovisning för verksamhetsåter 2018 samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Att som styrelseledamöter utse, Lars Ransgart, Peter Zeidler och Björn Grufman och att som styrelsens ordförande utse Lars Ransgart. Att fastställa ny bolagsordning i vilken...

Läs mer