Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ) den 31 januari 2019

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ) har idag beslutat att utfärda kallelse till extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 31 januari 2019 klockan 14.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm. Rätt att delta Aktieägare som önskar delta i stämman ska (i) vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är...

Läs mer

Metallvärden slutför företagsrekonstruktion

Metallvärden i Sverige AB har under de senaste 12 månaderna genomfört en företagsrekonstruktion av bolaget och koncernen. Rekonstruktionen avslutades i början av december för dotterbolagen och bolagets styrelse fullföljer nu de ackordsuppgörelser som huvuddelen av bolagets borgenärer i moderbolaget godkänt. Bolaget upptar dessutom nu en dialog med Skatteverket om uppgörelse kring...

Läs mer

Metallvärden förlänger teckningstiden för pågående företrädesemission

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att förlänga teckningstiden för den fullt ut garanterade företrädesemissionen med tre veckor till tisdagen den 29 januari 2019. Beslutet innebär även att handeln med teckningsrätter förlängs med motsvarande tid, vilket innebär att sista dagen för handel är fredagen den 25 januari 2019. I övrigt hänvisas till de...

Läs mer

Anmälningssedel utann företräde

Klicka på länken för att komma till anmälningssedeln Anmälningssedel_Metallvärden_UF

Läs mer

Pressmeddelande o0m publicering av Memorandum

För att läsa pressmeddelande klicka på nedanstående länk Publicering av memorandum

Läs mer

Memorandum inför nyemission december 2018

  För att läsa memorandsum klicka på filen nedan. Memorandum inför företrädesemission dec. 2018

Läs mer