Korrigerad: Kommuniké från fortsatt årsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ)

  För att läsa den korrigerade kommunikén var vänlig klicka på nedanstående PDF Stämmokommuniké. 20200930docx

Läs mer

Kommuniké från fortsatt årsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ)

Den ajournerade årsstämman i Metallvärden i Sverige AB (publ) fortsattes måndagen den 28 september 2020. För att läsa hela kommunikén klicka på nedanstående PDF Stämmokommuniké. 20200930.

Läs mer

Metallvärden i Sverige AB förvärvar Grängesberg Exploration AB med dotterbolaget Dannemora Koncern AB

Ett avtal har tecknats mellan Metallvärden i Sverige AB och ägarna till Grängesberg Exploration AB om samgående, innebärande att Grängesberg Explorations ägare blir nya huvudägare i Metallvärden. I Grängesberg Exploration ingår även dotterbolaget Dannemora Koncern AB. För att läsa hela meddelandet var vänlig klicka på nedanstående PDF. Pressmeddelande förvärv Grängesberg...

Läs mer

Kommuniké från fortsatt årsstämma

Fortsatt årsstämma ajourneras Se bifogade PDF Pressmeddelande Forstatt årsstämma 20200923

Läs mer

Halvårsrapport Januari – Juni 2020

För att läsa Halvårsrapporten klicka på nedanstående PDF Halvårsrapport jun 2020

Läs mer

Fullmaktsformulär till fortsatt årsstämma

  Klicka på nedanstående PDF för fullmaktsformulär Fullmakt fortsatt årsstämma 2020-08-27

Läs mer