-Bokslutskommuniké 2016

Klicka på länken för att läsa. Bokslutskommuniké 2016

Läs mer

Likviditetsgarantin

Metallvärden i Sverige AB (publ.) har idag sagt upp likviditetsgarantin hos Mangold fondkommission AB per 20161231.

Läs mer

Metallvärdens rörelsedrivande enheter genererar positivt kassaflöde

De tre rörelsedrivande enheterna Sala Bly, Metallvärden i Lesjöfors och Svensk Kabel- och Metallgranulering (SKM) har under fjärde kvartalets två första månader genererat ett positivt kassaflöde. Den sammanlagda omsättningen för dessa tre bolag uppgick under oktober och november till i det närmaste 11,5 Mkr och bruttovinsten till 3,8 Mkr. Det sammanlagda EBITDA för dessa tre enheter...

Läs mer

Börsvärlden

 Se Björn Grufmans artikel i Börsvärlden...

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2016

Metallvärden har per den 30 september förvärvat samtliga aktier i Svensk Kabel- och Metallgranulering AB. Aluminiumverket i Lesjöfors har under kvartalet driftsatts. Produktionen har pågått under sommarmånaderna med några uppehåll för smärre tekniska justeringar och kompletteringar. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet haft en fortsatt tillfredsställande orderingång och...

Läs mer

Kompletterande information kring Metallvärdens förvärv av Svensk Kabel- och Metallgranulering AB

Metallvärden har som tidigare publicerats den 5 oktober förvärvat samtliga aktier i Svensk Kabel- och Metallgranulering AB (nedan ”SKM”). Verksamheten i SKM Verksamheten i Trollhättan bl.a. är specialiserad på återvinning av kablar genom en granuleringsprocess samt dessutom demontering och återvinning av transformatorer. Verksamheten bedrivs på en av SKM ägd industrifastighet i...

Läs mer