Beslut om att försätta dotterbolaget Svensk Kabel- och Metallgranulering AB i konkurs och Metallvärden förhandlar om avtal om långfristig finansiering

För att se hela pressmeddelandet klicka på nedanstående fil SKM i konkurs och Finansiering

Läs mer

Styrelseförändring och information

Styrelseförändring och information Klicka på bifogad länk för att läsa hela meddelandet Styrelseförändring och info

Läs mer

Wellmont Capital Group N. V. träder in som ny samarbetspartner och huvudägare

OBSERVERA ny version.   Wellmont ny huvudägare 2

Läs mer

Wellmont Capital Group tecknar konvertibelt skuldebrev på 4,5 MSEK

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.) PRESSMEDDELANDE • Wellmont Capital Group N. V. tecknar konvertibelt skuldebrev på 4,5 MSEK • Skatteskulder reglerade – konkursansökningar tillbakadragna • Tidigare aviserad företrädesemission senareläggs Wellmont Capital Group tecknar konvertibelt skuldebrev på 4,5 MSEK I samband med att Wellmont träder in som samarbetspartner och ny...

Läs mer

Wellmont Capital Group N. V. träder in som ny samarbetspartner och huvudägare

MV/X  – handelsplattform för råvaror  Wellmont Capital Group träder in som samarbetspartner och huvudägare Metallvärden meddelande nyligen att ett samarbetsavtal tecknats med det danska bolaget ZeeBee Ventures Aps. Kort efter att samarbetet inletts tvingades Metallvärdens ledning konstatera att ZeeBee ej skulle ha finansiella möjligheter att slutföra sina åtaganden....

Läs mer

Skatteverket lämnar in begäran om konkurs för Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt Sala Bly AB

Skattemyndigheten har till Tingsrätten i Stockholm lämnat in begäran om att följande bolag skall försättas i konkurs: Metallvärden i Sverige AB (publ.) Sala Bly AB  Orsaken till Skatteverkets ansökan är att bolagen inte reglerat obetalda skatteskulder. Metallvärden har utfärdat ett konvertibelt skuldebrev på 4,5 mkr till investerare anvisade av parterna i tidigare publicerade...

Läs mer