Grängesberg Exploration Holding AB genomför kvittningsemission om 2 MSEK till Nordiska

Styrelsen i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (”GEX Holding” eller ”Bolaget”) har beslutat att genomföra en kvittningsemission om 50 000 000 aktier till Nordiska kreditmarknadsaktiebolaget (publ) (”Nordiska”) till ett pris om 0,04 kronor per aktie. Emissionen genomförs som reglering av en del av Nordiskas fordran på GEX Holdingkoncernen. Kvittningsemissionen har beslutats...

Läs mer

Metallvärden i Sverige AB har bytt namn till Grängesberg Exploration Holding AB

Metallvärden i Sverige AB har idag fått namnbytet till Grängesberg Exploration Holding AB godkänt hos Bolagsverket. Namnbytet beslutades på den extra bolagsstämman den 5 november 2020 och är en viktig del i den stora omorganisations- och kapitaliseringsprocess som Bolaget är inne i. Som tidigare meddelats bemyndigade den extra bolagsstämman den 5 november styrelsen att genomföra en...

Läs mer

Ny VD och CFO

Styrelsen i Grängesberg Exploration Holding AB (publ) (unä från Metallvärden i Sverige AB (publ)) (nedan ”Bolaget”) har idag utsett Christer Lindqvist till ny verkställande direktör och koncernchef. Samtidigt med utnämningen av ny verkställande direktör har Paul Johnsson, CFO i Grängesberg Exploration AB, tillträtt som CFO för den nya koncernen. För att läsa hela...

Läs mer

Samtliga underlag för besluten vid extra bolagsstämman 5 november 2020

V.v, klicka på de olika PDF:erna för att läsa varje underlag för besluten på stämman. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om företrädesemission Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7a) Ny Bolagsordning – EGM 5 november 2020     Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt...

Läs mer

Presentation om den nya koncernens verksamhetsplaner

Vid den extra bolagsstämman den 5 november 2020 presenterade Christer Lindqvist nedanstående  presentation. EGM VD presentation 5 november 2020

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma den 5 november 2020

En extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ) hölls torsdagen den 5 november 2020. Stämman beslutade: att genom att godkänna föreslagen ändring av bolagsordning och apportemission godkänna förvärvet av Grängesberg Exploration AB (publ); att godkänna fastighetsöverlåtelsen av Sala Silvergruva 1:43; att godkänna aktieöverlåtelseavtalen mellan Metallvärden och Mittretur...

Läs mer