Ändrat datum för publicering av kvartalsredogörelse

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att publiceringsdatum för kvartalsredogörelsen för perioden januari – september 2018 skall senareläggas från den 25 oktober till den 22 november.  Skälet för det ändrade publiceringsdatumet är att den pågående rekonstruktionsprocessen för såväl moderbolag som dotterbolag, vilken nu är inne i sin slutfas, skall hinna...

Läs mer

Företagsrekonstruktion i Metallvärden i Sverige samt dotterbolag avslutas

Förtydligande Metallvärden i Sverige AB (publ.) meddelade under måndagen att styrelsen i såväl moderbolag som dotterbolag hos Tingsrätten begärt att de pågående rekonstruktionerna skall avslutas.   För moderbolaget Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt Svensk Kabel- och Metallgranulering AB har ansökts om offentligt ackord, vilket innebär att flertalet av fordringsägarna...

Läs mer

Företagsrekonstruktion i Metallvärden i Sverige samt dotterbolag upphör

Metallvärden i Sverige AB (publ.) har sedan oktober 2017 befunnit sig i rekonstruktion. Rekonstruktionen har omfattat såväl moderbolaget som följande dotterbolag: Sala Bly AB Metallvärden i Lesjöfors AB M.V. Metallvärden AB Svensk Kabel- och Metallgranulering ABSyftet med rekonstruktionerna har varit att skapa tidsutrymme för samtliga bolag på ett tillfredsställande sätt kunna...

Läs mer

Ändrad tid för halvårsrapport

Styrelsen i Metallvärden i Sverige meddelar att i tidigare rapporter har angivits att halvårsrapporten skall avges den 26 augusti. Detta är felaktigt och ändras härmed till fredagen den 31 augusti. Styrelsen För mer information kontakta: Björn Grufman, koncernchef Tel: 08 – 440 84 60 bjorn.grufman@metallvarden.se

Läs mer

Kommuniké från årsstämman 2018

Årsstämma i Metallvärden I Sverige AB (publ.) avhölls torsdagen den 14 juni. Stämman beslutade: Att godkänna framlagd årsredovisning, förslag till vinstdisposition samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet; Att som ordinarie ledamöter i styrelsen utse Björn Grufman, Peter Zeidler och Lars Ransgart (samtliga omval) samt Peter Kristoffersson (nyval). Att...

Läs mer

Årsredovisningen för 2017

Metallvärdens årsredovisning för verksamhetsåret 2017 har idag publicerats på företagets hemsida www.metallvaden.se Det noteras att den i årsredovisningen ingående revisionsberättelsen avviker från standard-formuleringen. Årsredovisningen skickas även med post till aktieägare som så begär. Förslag till styrelse Inför kommande årsstämma den 14 juni har ett antal av de större...

Läs mer