Kallelse till årsstämma

Bifogade Kallelse kommer att publiceras 2 juni 2020 i Post-och Inrikes tidningar. Kallelse till årsstämma 2020 fullständig

Läs mer

Nytt datum Årsstämma

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.) PRESSMEDDELANDE   Metallvärden senarelägger årsstämman Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att med anledning av de rådande restriktioner som för närvarande råder i samband med Coronapandemin senarelägga årsstämman. Nytt datum för årsstämman är tisdagen den 30 juni 2020.   Styrelsen För mer information kontakta: Björn...

Läs mer

Metallvärden senarelägger årsstämman och tingsrätten ogiltigförklarar konkursansökan

Se bilagd Pdf Senareläggande av Årsstämma och Konkursansökan ogiltigförklaras av Tingsrätten  

Läs mer

Bokslutskommuniké

Vänligen klicka bifogad länk för att se kommunikén. Bokslutskommuniké feb 2020

Läs mer

Konkursansökan Plana

  Metallvärden i Sverige AB (pub.) har idag fått information om att det finns en konkursansökan från rekonstruktören Plana AB som är bestriden eftersom arvodet inte bedöms skäligt och att den har bestritts i sin helhet vid flera tillfällen under det senaste halvåret.   Styrelsen För mer information kontakta: Björn...

Läs mer

Beslut om att försätta dotterbolaget Svensk Kabel- och Metallgranulering AB i konkurs och Metallvärden förhandlar om avtal om långfristig finansiering

För att se hela pressmeddelandet klicka på nedanstående fil SKM i konkurs och Finansiering

Läs mer