Ändrat datum för årsstämman

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att senarelägga tidpunkten för årets årsstämma. I stället för den 24 maj, som tidigare publicerats som stämmodag, kommer årsstämman att avhållas torsdagen den 14 juni. Delårsrapporten för perioden januari – mars 2018 kommer dock att publiceras den 24 maj. Anledningen till senareläggningen är att den pågående...

Läs mer

Ansökan om förlängning av Företagsrekonstruktion i Metallvärden i Sverige samt dotterbolag

Tingsrätten i Stockholm beslutade den 8 februari 2018 att den pågående företagsrekonstruktionen i Metallvärdenkoncernen skulle fortsätta under ytterligare tre månader, dvs. längst till den 11 april 2018. Koncernen har idag ansökt om ytterligare förlängning då rekonstruktionsarbetet dragit ut på tiden. Ackordsförslag sändes ut till oprioriterade fordringsägare i slutet av...

Läs mer

Ackordsförslag

Stockholms tingsrätt har den 11 oktober 2017 beslutat om företagsrekonstruktion av såväl Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt följande dotterbolag. Sala Bly AB Metallvärden i Lesjöfors AB M.V. Metallvärden AB Svensk Kabel- och Metallgranulering AB  Som rekonstruktör förordnades Christer Backman, Plana AB.   Metallvärden föreslår nu, efter samråd med rekonstruktören,...

Läs mer

Företagsrekonstruktion i Metallvärden i Sverige samt dotterbolag förlängd

Tingsrätten i Stockholm beslutade den 8 februari 2018 att den pågående företagsrekonstruktionen i Metallvärdenkoncernen skall fortsätta under ytterligare tre månader, dvs. längst till den 11 april 2018.  Beslutat omfattar såväl moderbolaget Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt följande dotterbolag: Sala Bly AB Metallvärden i Lesjöfors AB M.V. Metallvärden AB Svensk Kabel- och...

Läs mer

Ansökan om förlängd företagsrekonstruktion

Tingsrätten i Stockholm beviljade den 11 oktober 2017 Metallvärdens ansökan om att såväl moderbolag som dotterbolag i koncernen skulle försättas i företagsrekonstruktion.  Styrelsen i Metallvärden har den 10 januari 2018 ansökt om att företagsrekonstruktionen ges möjlighet att fortsätta ytterligare tre månader, dvs. fram till den 11 april.  Respektive styrelse i följande...

Läs mer

Information om Teckningsoptioner

Som tidigare meddelats har teckningsoptioner av serie 2015/2017 omräknats två gånger. Den senaste omräkningen skedde under sommaren 2017 och styrelsen fastställde den 23 augusti en ny teckningskurs för dessa teckningsoptioner.. Efter omräkningen berättigar varje teckningsoption av till teckning av 0,04 aktier till en teckningskurs om 1,17 kr per aktie. Detta innebär att teckningsoptionen...

Läs mer