Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 och 8 i dagordningen för Extra Bolagsstämman 2017-04-11.

Bifogat finns styrelsens förslag till beslut för punkten 7 Beslut om ändring av bolagsordning och dels punkten 8 Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Dessa förslag till beslut kommer också att finnas tillgängliga på företagets hemsida där också finnes följande handlingar inför den Extra bolagsstämman. Styrelsens redogörelse för händelser av...

Läs mer

Styrelse

Styrelse

Styrelse Vid extra bolagsstämma den 10 mars 2014 valdes följande styrelse för Metallvärden i Sverige AB (publ.) Lars Ransgart, Peter Zeidler, Wilhelm Rosenlund samt Björn Grufman. Lars Ransgart valdes till styrelsens ordförande. Björn Grufman utsågs till koncernchef och VD. Lars Ransgart Lars Ransgart, f 1939, tidigare styrelseordförande i M.V. Metallvärden AB och i Metallvärden i...

Läs mer