Styrelse

Styrelse

Styrelse Vid extra bolagsstämma den 10 mars 2014 valdes följande styrelse för Metallvärden i Sverige AB (publ.) Lars Ransgart, Peter Zeidler, Wilhelm Rosenlund samt Björn Grufman. Lars Ransgart valdes till styrelsens ordförande. Björn Grufman utsågs till koncernchef och VD. Lars Ransgart Lars Ransgart, f 1939, tidigare styrelseordförande i M.V. Metallvärden AB och i Metallvärden i...

Läs mer