Revisorns yttrande

Klicka på länken för att läsa hela yttrandet Revisorsyttrande

Läs mer

Revisor

Revisor

Revisor är aukt. Revisor Johan Kaijser, sedan 2011-01-01 verksam hos MAZARS SET revisionsbyrå, Stockholm. Johan Kaijser har under flera år varit revisor för bolagen inom Metallvärdengruppen.

Läs mer