Wellmont Capital Group tecknar konvertibelt skuldebrev på 4,5 MSEK

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.) PRESSMEDDELANDE • Wellmont Capital Group N. V. tecknar konvertibelt skuldebrev på 4,5 MSEK • Skatteskulder reglerade – konkursansökningar tillbakadragna • Tidigare aviserad företrädesemission senareläggs Wellmont Capital Group tecknar konvertibelt skuldebrev på 4,5 MSEK I samband med att Wellmont träder in som samarbetspartner och ny...

Läs mer

Wellmont Capital Group N. V. träder in som ny samarbetspartner och huvudägare

MV/X  – handelsplattform för råvaror  Wellmont Capital Group träder in som samarbetspartner och huvudägare Metallvärden meddelande nyligen att ett samarbetsavtal tecknats med det danska bolaget ZeeBee Ventures Aps. Kort efter att samarbetet inletts tvingades Metallvärdens ledning konstatera att ZeeBee ej skulle ha finansiella möjligheter att slutföra sina åtaganden....

Läs mer

Skatteverket lämnar in begäran om konkurs för Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt Sala Bly AB

Skattemyndigheten har till Tingsrätten i Stockholm lämnat in begäran om att följande bolag skall försättas i konkurs: Metallvärden i Sverige AB (publ.) Sala Bly AB  Orsaken till Skatteverkets ansökan är att bolagen inte reglerat obetalda skatteskulder. Metallvärden har utfärdat ett konvertibelt skuldebrev på 4,5 mkr till investerare anvisade av parterna i tidigare publicerade...

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

För att se hela halvårsrapporten vg dubbelklicka på länken nedan.   Halvårsrapport Jan – Jun 2019

Läs mer

Påpekande om Revisionsrapporten avvikelse från standardlydelsen.

Metallvärden i Sverige AB publicerar årsredovisningen för 2018 och påpekar att revisionsrapporten avviker från standardlydelsen, Vad avser: - Dels att årsredovisningen inte är upprättad i enlighet med redovisningslagen och att den inte ger en rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per 2018-12-31. - Att nedskrivning i enlighet med ackordsförslaget är...

Läs mer

Publicering av årsredovisning 2018

Metallvärden i Sverige AB (publ.) Publicerar årsredovisning 2018 Metallvärden i Sverige AB publicerar årsredovisningen för 2018 samt underlag för beslutspunkterna 10,11,13 och 14 på kommande årsstämma den 14 juni.   Vg se bifogade länk för hela årsredovisningen Årsredovining...

Läs mer