Metallvärden slutför företagsrekonstruktion

Metallvärden i Sverige AB har under de senaste 12 månaderna genomfört en företagsrekonstruktion av bolaget och koncernen. Rekonstruktionen avslutades i början av december för dotterbolagen och bolagets styrelse fullföljer nu de ackordsuppgörelser som huvuddelen av bolagets borgenärer i moderbolaget godkänt. Bolaget upptar dessutom nu en dialog med Skatteverket om uppgörelse kring...

Läs mer

Metallvärden förlänger teckningstiden för pågående företrädesemission

Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att förlänga teckningstiden för den fullt ut garanterade företrädesemissionen med tre veckor till tisdagen den 29 januari 2019. Beslutet innebär även att handeln med teckningsrätter förlängs med motsvarande tid, vilket innebär att sista dagen för handel är fredagen den 25 januari 2019. I övrigt hänvisas till de...

Läs mer

Anmälningssedel utann företräde

Klicka på länken för att komma till anmälningssedeln Anmälningssedel_Metallvärden_UF

Läs mer

Memorandum inför nyemission december 2018

  För att läsa memorandsum klicka på filen nedan. Memorandum inför företrädesemission dec. 2018

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Metallvärden i Sverige AB (publ.)   (nedan ”Bolaget”) avhölls onsdagen den 5 december 2018. För att se hela kommunikén vg dubbelklicka på nedanstående länk. Kommuniké från extra bolagsstäm...

Läs mer

Styrelsens förslag

Styrelsens förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 december 2018   Punkt 7. Beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna   Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman fattar beslut om nyemission av aktier enligt följande:   •      Bolagets aktiekapital ökas med högst 10.100.809 kr till högst 20.201.618,40 kr genom emission av högst...

Läs mer