Huvudägaren ökar i Kilsta Metall

Huvudägaren i Kilsta Metall, Anders Svärdvik, har tillsammans med närstående förvärvat 1,4 miljoner aktier i Kilsta Metall. Säljare är det listade bolaget Archelon AB. Svärdvik och närstående kontrollerar därmed ca 21,3 % av aktiekapitalet. Därutöver har Svärdvik och närstående en option att förvärva Archelons återstående innehav i Kilsta Metall, vilket uppgår till 6,5...

Läs mer

Full produktion i Norrköping

I april 2008 förvärvade Kilsta Metall en anläggning för återvinning i Norrköping av Ragn-Sell Metall. Anläggningen hade då under de senaste åren visat en svag eller negativ resultatutveckling. Efter att Kilsta förvärvat anläggningen har omfattande insatser genomförts för att uppnå en effektivare och lönsammare produktion. Ett första avgörande mål har nåtts då...

Läs mer

Ny VD i Kilsta Metall

Styrelsen i Kilsta Metall har till ny VD utsett Christian Karstensen, f 71. Karstensen har en gedigen erfarenhet av företagande, främst inom egna verksamheter och är även en av Kilsta Metalls huvudägare. Sedan februari i år har Karstensen varit anställd i Kilsta Metall med ansvar för inköp, administration och affärsutveckling. Tillträdet sker den 1 juli 2008. Nuvarande VD Anders...

Läs mer

Kilsta Metalls produktionschef åter i tjänst

Kilstas produktionschef som anhölls i torsdag, släpptes fri i helgen. För mer info: Peter Zeidler 0706 97 29 20 Ordförande Kilsta Metall AB

Läs mer

Kilsta Metalls produktionschef anhållen

Kilsta Metalls produktionschef har anhållits som misstänkt för skattebrott. Misstankarna gäller handlingar begångna under 2007. Produktionschefen tillhör även huvudägarna och styrelsen i Kilsta Metall. Kilsta Metalls verksamhet fortlöper i normal takt. Organisationen har under 2008 förstärkts i avsikt att minska beroendet av nyckelpersoner. Bolaget sysselsätter idag ca 20 personer....

Läs mer

Kommuniké från årsstämman den 5 maj 2008

Aktieägarna i Kilsta Metall AB (publ) har den 5 maj 2008 hållit årsstämma i Karlskoga. Årsredovisning Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna enligt framlagd årsredovisning avseende verksamhetsåret 2007. Stämman beslutade att årets vinst balanseras i ny räkning. Styrelsen och verkställande direktören beviljades därefter ansvarsfrihet för räkenskapsåret...

Läs mer