Kilsta Metall – fullföljer försäljningen av Norrköping

Kilsta Metall AB har idag avyttrat bolagets anläggning i Norrköping. Kilsta Metall övertog anläggningen i april 2008. Därefter har ett omfattande arbete genomförts vad gäller effektivisering och upprustning av anläggningen. Anläggningen förvärvas nu av Lantz Järn & Metall. Därmed gör Kilsta Metall en reavinst och förbättrar bolagets finansiella ställning. Till avtalet hör...

Läs mer

Kilsta Metall – tredje kvartalet 2008

- Försäljningen under tredje kvartalet ökade med 175 % till 24,8 Mkr (9,0). - Resultatet efter finansnetto uppgick till -3,8 Mkr (3,3). - Resultatet belastas av en nedskrivning av engångskaraktär av varulagret på ca 5,5 Mkr. Bakgrunden är fallande världsmarknadspriser på metaller. - Under fjärde kvartalet bedöms inga ytterligare nedskrivningar behövas vilket ger bolaget möjlighet att...

Läs mer

Kilsta Metall – reavinst ger förbättrad finansiell kapacitet

Kilsta Metall AB har idag ingått en avsiktsförklaring med Lantz Järn & Metall, Stockholm, angående avyttring av Kilsta Metalls anläggning i Norrköping. Kilsta Metall övertog anläggningen i april 2008. Därefter har ett omfattande arbete genomförts vad gäller effektivisering och upprustning av anläggningen. Anläggningen förvärvas nu av Lantz Järn & Metall. Därmed gör...

Läs mer

Kilsta Metall – nytt avtal ger fortsatt tillväxt

Kilsta Metall har idag tecknat avtal med Dala Recycling Demolition KB. Avtalet innebär att Kilsta Metall säkrar 10 000 ton material per år för återvinning, motsvarande ett försäljningsvärde på 15-20 Mkr. Avtalet löper årsvis med automatisk förlängning om ingen part säger upp det. – Det här innebär ett ökat kapacitetsutnyttjande i vår anläggning i Karlskoga och därmed även...

Läs mer

Delårsrapport första halvåret 2008

- Försäljningen ökade med 103 % till 41,2 Mkr (20,3)* - Resultatet efter finansnetto uppgick till 6,9 Mkr (7,1) - Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 8 öre (8) - Resultatet belastas av omfattande kostnader för upprustning och igångkörning av den nyligen förvärvade verksamheten i Norrköping. Därefter har anläggningen visat en starkt positiv lönsamhetsutveckling - Kilsta Metall...

Läs mer

Kilsta Metall säkrar full produktion i Norrköping

Kilsta Metall har slutit avtal med ett av Sveriges största bolag inom återvinning, Lantz Järn & Metall, Stockholm. Avtalet innebär att Kilsta Metall säkrar ingående leveranser på 30 000 ton ofragmenterat material för återvinning det närmaste året, motsvarande ett inköpsvärde på ca 100 Mkr. - Detta säkrar full produktion ett år framåt i vår anläggning i Norrköping, säger...

Läs mer