-Bokslutskommuniké 2016

Klicka på länken för att läsa. Bokslutskommuniké 2016

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2016

Metallvärden har per den 30 september förvärvat samtliga aktier i Svensk Kabel- och Metallgranulering AB. Aluminiumverket i Lesjöfors har under kvartalet driftsatts. Produktionen har pågått under sommarmånaderna med några uppehåll för smärre tekniska justeringar och kompletteringar. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet haft en fortsatt tillfredsställande orderingång och...

Läs mer

Halvårsrapport Q2 2016

VDs kommentar Vi har äntligen lyckats med att få igång verksamheten i Lesjöfors. Det är en långsam försiktig uppstart som i vissa avseenden har tagit tar lite längre tid än planerat men i stora drag följer vår planering. Det gläder oss att vi fått ett positivt mottagade för våra första leverandser till Tyskland dit vi har möjlighet att sälja hela vår produktion om vi så skulle...

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Klicka på nedanstående länk för att öppna pdf- filen Kvartalsrapport Q1 2016 Ny version

Läs mer

Årsredovisning 2015

Nu finns Årsredovisningen 2015   vg se nedanstående fil Årsredovisning 2015       Det noteras att revisionsberättelsen i denna version av årsredovisningen avviker från standardutformningen genom att revisorn avstår från att uttala sig.

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2015

Den nuvarande konjunktursituationen ger möjligheter till expansion och samgående med branschkollegor  -en möjlighet som inte funnits tidigare. säger Björn Grufman   Vg dubbelklicka på nedanstående länk för att se Kvartalsrapporten Kvartalsrapport Q3...

Läs mer