BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – MARS 2017

Första kvartalet 2017 Vår lilla koncern är väl uppbyggd för att bli framgångsrik och lönsam. Basmetallåtervinning av aluminium, koppar och bly som också innebär ett extra förädlingssteg gör att förädlingsvärdet i koncernens produktion är högt och kan generera väsentliga marginaler då produktionsvolymen ökas.   För att se hela kvartalsrapporten vg dubbelklicka på...

Läs mer

Årsredovisning 2016

Öppna bifogade pdf för att se Årsredovisningen MISAB 2016 Det noteras att revisionsberättelsen i denna version av årsredovisningen avviker från standardutformningen genom att revisorn avstår från att uttala sig.

Läs mer

-Bokslutskommuniké 2016

Klicka på länken för att läsa. Bokslutskommuniké 2016

Läs mer

Kvartalsrapport Q3 2016

Metallvärden har per den 30 september förvärvat samtliga aktier i Svensk Kabel- och Metallgranulering AB. Aluminiumverket i Lesjöfors har under kvartalet driftsatts. Produktionen har pågått under sommarmånaderna med några uppehåll för smärre tekniska justeringar och kompletteringar. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet haft en fortsatt tillfredsställande orderingång och...

Läs mer

Halvårsrapport Q2 2016

VDs kommentar Vi har äntligen lyckats med att få igång verksamheten i Lesjöfors. Det är en långsam försiktig uppstart som i vissa avseenden har tagit tar lite längre tid än planerat men i stora drag följer vår planering. Det gläder oss att vi fått ett positivt mottagade för våra första leverandser till Tyskland dit vi har möjlighet att sälja hela vår produktion om vi så skulle...

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016

Klicka på nedanstående länk för att öppna pdf- filen Kvartalsrapport Q1 2016 Ny version

Läs mer