HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2019

För att se hela halvårsrapporten vg dubbelklicka på länken nedan.   Halvårsrapport Jan – Jun 2019

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

Omsättning för koncernen uppgick under första halvåret till 18 420 Tkr med ett resultat på – 5 573 Tkr. Halvåret har präglats av fortsatt arbete med att avveckla den pågående processen med företagsrekonstruktion för såväl moderbolaget som dotterbolagen. Extraordinära kostnader direkt förknippade med rekonstruktionen uppgår till ca 1 530 Tkr Andra kvartalet 2018 Omsättning för...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2017

Vg dubbelklicka på nedanstående fil för att se hela bokslutskommnikén   Bokslutskommuniké 2017

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017

Omsättning för koncernen uppgick under perioden till 37.022 Tkr med ett resultat på – 33.355 Tkr, varav rörelseresultatet utgör – 6.739 Tkr. Resultatet påverkas av engångsreservationer samt poster av engångskaraktär under första och andra kvartalet på sammanlagt 24.591 Tkr. Verksamheten i de operativa bolagen Sala Bly och Svensk Kabel- och Metallgranulering utvecklas enligt plan...

Läs mer

Delårsrapport Q2 2017

Omsättning för koncernen uppgick under perioden till 22 687 Tkr med ett resultat på – 30 793 T kr, varav rörelseresultatet utgör -6 348 Tkr. Resultatet påverkas av reservationer samt poster av första kvartalets engångskaraktär på ca 1 300 Tkr. Styrelsen har vid en genomgång av bolagets räkenskaper funnit det nödvändigt att genomföra en engångsreservation för osäkra...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – MARS 2017

Första kvartalet 2017 Vår lilla koncern är väl uppbyggd för att bli framgångsrik och lönsam. Basmetallåtervinning av aluminium, koppar och bly som också innebär ett extra förädlingssteg gör att förädlingsvärdet i koncernens produktion är högt och kan generera väsentliga marginaler då produktionsvolymen ökas.   För att se hela kvartalsrapporten vg dubbelklicka på...

Läs mer