Bokslutskommuniké 2017

Vg dubbelklicka på nedanstående fil för att se hela bokslutskommnikén   Bokslutskommuniké 2017

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2017

Omsättning för koncernen uppgick under perioden till 37.022 Tkr med ett resultat på – 33.355 Tkr, varav rörelseresultatet utgör – 6.739 Tkr. Resultatet påverkas av engångsreservationer samt poster av engångskaraktär under första och andra kvartalet på sammanlagt 24.591 Tkr. Verksamheten i de operativa bolagen Sala Bly och Svensk Kabel- och Metallgranulering utvecklas enligt plan...

Läs mer

Delårsrapport Q2 2017

Omsättning för koncernen uppgick under perioden till 22 687 Tkr med ett resultat på – 30 793 T kr, varav rörelseresultatet utgör -6 348 Tkr. Resultatet påverkas av reservationer samt poster av första kvartalets engångskaraktär på ca 1 300 Tkr. Styrelsen har vid en genomgång av bolagets räkenskaper funnit det nödvändigt att genomföra en engångsreservation för osäkra...

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – MARS 2017

Första kvartalet 2017 Vår lilla koncern är väl uppbyggd för att bli framgångsrik och lönsam. Basmetallåtervinning av aluminium, koppar och bly som också innebär ett extra förädlingssteg gör att förädlingsvärdet i koncernens produktion är högt och kan generera väsentliga marginaler då produktionsvolymen ökas.   För att se hela kvartalsrapporten vg dubbelklicka på...

Läs mer

Årsredovisning 2016

Öppna bifogade pdf för att se Årsredovisningen MISAB 2016 Det noteras att revisionsberättelsen i denna version av årsredovisningen avviker från standardutformningen genom att revisorn avstår från att uttala sig.

Läs mer

-Bokslutskommuniké 2016

Klicka på länken för att läsa. Bokslutskommuniké 2016

Läs mer