2019 Årsredovisning slutgiltig

Slutgiltig årsredovisning se PDF Årsredovisning komplett 7 okt

Läs mer

Metallvärden meddelar villkoren för företrädesemission om cirka 42 miljoner kronor

Som pressmeddelats den 8 oktober 2020 har styrelsen för Metallvärden i Sverige AB (publ) (”Bolaget” eller ”Metallvärden”) kallat till en extra bolagsstämma den 5 november 2020 med syfte att godkänna det föreslagna förvärvet av Grängesberg Exploration AB och därmed sammanhängande avtal. Bolagsstämman har också föreslagits att bemyndiga styrelsen att besluta om en...

Läs mer

Stämmokommuniké

Kommuniké från fortsatt årsstämma 2020 Klicka på nedanstående PDF för att läsa kommunikén. Stämmokommuniké

Läs mer

Nytt datum Årsstämma

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.) PRESSMEDDELANDE   Metallvärden senarelägger årsstämman Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att med anledning av de rådande restriktioner som för närvarande råder i samband med Coronapandemin senarelägga årsstämman. Nytt datum för årsstämman är tisdagen den 30 juni 2020.   Styrelsen För mer information kontakta: Björn...

Läs mer

Rapportdatum 2020

Följande rapporter lämnas; Bokslutskommuniké; 2020-02-28 Delårsrapport; 2020-08-27

Läs mer

Wellmont Capital Group N. V. träder in som ny samarbetspartner och huvudägare

OBSERVERA ny version.   Wellmont ny huvudägare 2

Läs mer