Företagsrekonstruktion i Metallvärden i Sverige samt dotterbolag upphör

Metallvärden i Sverige AB (publ.) har sedan oktober 2017 befunnit sig i rekonstruktion. Rekonstruktionen har omfattat såväl moderbolaget som följande dotterbolag: Sala Bly AB Metallvärden i Lesjöfors AB M.V. Metallvärden AB Svensk Kabel- och Metallgranulering ABSyftet med rekonstruktionerna har varit att skapa tidsutrymme för samtliga bolag på ett tillfredsställande sätt kunna...

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018

Omsättning för koncernen uppgick under första halvåret till 18 420 Tkr med ett resultat på – 5 573 Tkr. Halvåret har präglats av fortsatt arbete med att avveckla den pågående processen med företagsrekonstruktion för såväl moderbolaget som dotterbolagen. Extraordinära kostnader direkt förknippade med rekonstruktionen uppgår till ca 1 530 Tkr Andra kvartalet 2018 Omsättning för...

Läs mer

Ändrad tid för halvårsrapport

Styrelsen i Metallvärden i Sverige meddelar att i tidigare rapporter har angivits att halvårsrapporten skall avges den 26 augusti. Detta är felaktigt och ändras härmed till fredagen den 31 augusti. Styrelsen För mer information kontakta: Björn Grufman, koncernchef Tel: 08 – 440 84 60 bjorn.grufman@metallvarden.se

Läs mer

Årsredovisningen för 2017

Metallvärdens årsredovisning för verksamhetsåret 2017 har idag publicerats på företagets hemsida www.metallvaden.se Det noteras att den i årsredovisningen ingående revisionsberättelsen avviker från standard-formuleringen. Årsredovisningen skickas även med post till aktieägare som så begär. Förslag till styrelse Inför kommande årsstämma den 14 juni har ett antal av de större...

Läs mer

KVARTALSREDOGÖRELSE JANUARI – MARS 2018

Omsättning för koncernen uppgick under kvartalet till 8 884 Tkr med ett resultat på – 3 175 Tkr. Kvartalet har präglats av fortsatt arbete med att avveckla den pågående processen med företagsrekonstruktion för såväl moderbolaget som dotterbolagen. Extraordinära kostnader förknippade med rekonstruktionen uppgår till ca 740 Tkr. För att se hela redogörelsen v g dubbelklicka på...

Läs mer

METALLVÄRDEN TECKNAR FINANSIERINGSAVTAL MED JINBO INTERNATIONAL LTD.

Metallvärden har tecknat en avsiktsförklaring med Jinbo International Ltd (nedan ”Jinbo”). Syftet med avtalet är att refinansiera Metallvärdens befintliga skuldbörda genom endast en långivare som dessutom är beredd att medverka i Metallvärdens fortsatta långsiktiga utveckling och tillväxt. Enligt avsiktsförklaringen kommer Jinbo att ställa en kredit på sammanlagt 40,0 MSEK till...

Läs mer