Stämmokommuniké

Kommuniké från fortsatt årsstämma 2020 Klicka på nedanstående PDF för att läsa kommunikén. Stämmokommuniké

Läs mer

Nytt datum Årsstämma

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.) PRESSMEDDELANDE   Metallvärden senarelägger årsstämman Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att med anledning av de rådande restriktioner som för närvarande råder i samband med Coronapandemin senarelägga årsstämman. Nytt datum för årsstämman är tisdagen den 30 juni 2020.   Styrelsen För mer information kontakta: Björn...

Läs mer

Rapportdatum 2020

Följande rapporter lämnas; Bokslutskommuniké; 2020-02-28 Delårsrapport; 2020-08-27

Läs mer

Wellmont Capital Group N. V. träder in som ny samarbetspartner och huvudägare

OBSERVERA ny version.   Wellmont ny huvudägare 2

Läs mer

Wellmont Capital Group tecknar konvertibelt skuldebrev på 4,5 MSEK

METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (publ.) PRESSMEDDELANDE • Wellmont Capital Group N. V. tecknar konvertibelt skuldebrev på 4,5 MSEK • Skatteskulder reglerade – konkursansökningar tillbakadragna • Tidigare aviserad företrädesemission senareläggs Wellmont Capital Group tecknar konvertibelt skuldebrev på 4,5 MSEK I samband med att Wellmont träder in som samarbetspartner och ny...

Läs mer

Wellmont Capital Group N. V. träder in som ny samarbetspartner och huvudägare

MV/X  – handelsplattform för råvaror  Wellmont Capital Group träder in som samarbetspartner och huvudägare Metallvärden meddelande nyligen att ett samarbetsavtal tecknats med det danska bolaget ZeeBee Ventures Aps. Kort efter att samarbetet inletts tvingades Metallvärdens ledning konstatera att ZeeBee ej skulle ha finansiella möjligheter att slutföra sina åtaganden....

Läs mer