Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ) föreslår bolagsstämman att fatta beslut om genomförande av fullt garanterad företrädesemission om cirka 25,7 MSEK

Vg öppna bifogade fil för mer information

PRESSMEDDELANDE 20140205 Styrelsens föreslår

 

Kommenteringen är avslutad