Metallvärden i Sverige arbetar inom återvinningsindustrin, där vår spetskompetens finns i nischen förbrukarplacering. Metallvärden i Sverige avsätter sekundära råvaror till stålverk, smältverk och gjuterier. Vi har sedan starten 1988 utvecklat kompetens och erfarenhet som idag är av högsta standard. Vårt arbetssätt är att kontinuerligt bevaka våra uppdragsgivares behov, skaffa de råvaror som behövs och leverera rätt kvalitet, vid rätt tidpunkt och i rätt kvantitet. Metallvärden i Sverige tar naturligtvis ansvar för en korrekt hantering i alla avseenden.