Första kvartalet 2017

Vår lilla koncern är väl uppbyggd för att bli framgångsrik och lönsam. Basmetallåtervinning av aluminium, koppar och bly som också innebär ett extra förädlingssteg gör att förädlingsvärdet i koncernens produktion är högt och kan generera väsentliga marginaler då produktionsvolymen ökas.

 

För att se hela kvartalsrapporten vg dubbelklicka på nedanstående pdf.

Kvartalsrapport Q1 2017

 

Kommenteringen är avslutad