Omsättning för koncernen uppgick under verksamhetsåret 2018 till 36.389 Tkr med ett resultat på  -8.611 Tkr. Resultatet påverkas positivt med ca 4.500 Tkr som resultat av ackordsvinster i samband med avslutade företagsrekonstruktioner. ..

vg dubbelklicka på länken för att läsa hela bokslutskommunikén

Bokslutskommuniké 2018

Kommenteringen är avslutad