PRESSMEDDELANDE- Avyttring av Falu Bildmontering

 

Tidigare kommunicerad avyttring av rörelsen i Falu Bildemontering och Skrothandel har nu genomförts genom tillträde av köparen Ansta Bildemont AB den 24 september.

Avyttringen innebär en realisationsförlust i bolaget på ca 3,3 mkr samtidigt som bolaget får ett likviditetstillskott på 1,1-1,2 mkr.

Avyttringen sker som ett led i att fokusera Metallvärdens verksamhet. 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, VD

Tel: 08 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

www.metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad