Bifogad kallelse kommer att publiceras i Post- och Inrikes tidningar torsdagen den 28 april 2016. Samma dag kommer en annons i SvD informera om att Kallelse har publicerats.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I METALLVÄRDEN I SVERIGE AB (PUBL) 

Aktieägarna i Metallvärden i Sverige AB (publ), org.nr 556710-2784, (”Metallvärden” eller ”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 klockan 15.00 i Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

Läs mer i nedanstående pdf

Kallelse till årsstämman 2016

 

Kommenteringen är avslutad