Metallvärdens årsredovisning för verksamhetsåret 2017 har idag publicerats på företagets hemsida www.metallvaden.se

Det noteras att den i årsredovisningen ingående revisionsberättelsen avviker från standard-formuleringen.

Årsredovisningen skickas även med post till aktieägare som så begär.

Förslag till styrelse

Inför kommande årsstämma den 14 juni har ett antal av de större huvudägarna i bolaget presenterat ett förslag till styrelse enligt följande:

  • Lars Ransgart, ordförande – omval
  • Peter Zeidler, ledamot – omval
  • Björn Grufman, VD – omval
  • Peter Kristoffersson

 

Peter Kristoffersson

Peter Kristoffersson (f. 1976) har examen i informationsteknik från Lund universitet samt en Master of Science-examen från University of Bath. Peter har arbetat som konsult i förändringsprojekt i flera välrenommerade internationella konsultföretag med fokusering på lönsamhets- och effektivitets-utveckling bland annat inom gruv- och tillverkningsindustrin.

 

Peter är sedan början av år 2016 partner i Jinbo International, ett privatägt investeringsbolag med fokus på värdetillväxt av undervärderade bolag inom branscher med hög potentiell tillväxt.

 

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

För att se hela årsredovisningen dubbelklicka på nedanstående länk.

Metallvärden-ÅR-2017

Kommenteringen är avslutad