Publicering av årsredovisning och beslutsunderlag

 

Metallvärden i Sverige AB (publ.) har kallat till årsstämma tisdagen den 30 juni kl.16.00.

Bolagets årsredovisning för verksamhetsåret 2019 samt underlag för styrelsens förslag till stämmobeslut har idag publicerats.

Styrelsen

Klicka på nedanstående PDF:er

2019 Årsredovisning

Revisionsberättelse

Beslutspunkter

Fullmaksformulär till stämma 20200630

Kommenteringen är avslutad