Öppna bifogade pdf för att se Årsredovisningen

MISAB 2016

Det noteras att revisionsberättelsen i denna version av årsredovisningen avviker från standardutformningen genom att revisorn avstår från att uttala sig.

Kommenteringen är avslutad