Nu finns Årsredovisningen 2015

 

vg se nedanstående fil

Årsredovisning 2015

 

 

 

Det noteras att revisionsberättelsen i denna version av årsredovisningen avviker från standardutformningen genom att revisorn avstår från att uttala sig.

Kommenteringen är avslutad