Tingsrätten i Stockholm beslutade den 8 februari 2018 att den pågående företagsrekonstruktionen i Metallvärdenkoncernen skulle fortsätta under ytterligare tre månader, dvs. längst till den 11 april 2018.

Koncernen har idag ansökt om ytterligare förlängning då rekonstruktionsarbetet dragit ut på tiden. Ackordsförslag sändes ut till oprioriterade fordringsägare i slutet av föregående vecka.

 Ansökan omfattar såväl moderbolaget Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt följande dotterbolag::

  • Sala Bly AB
  • Metallvärden i Lesjöfors AB
  • M.V. Metallvärden AB
  • Svensk Kabel- och Metallgranulering AB 

    Syftet med rekonstruktionerna är att skapa tidsutrymme för såväl moderbolag som dotterbolag på ett tillfredsställande sätt kan fullgöra sina betalningsskyldigheter. Samtliga bolag har säkerställt att man kommer att ha tillgång till ackordslikviden.

     

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad