Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att publiceringsdatum för kvartalsredogörelsen för perioden januari – september 2018 skall senareläggas från den 25 oktober till den 22 november.

 Skälet för det ändrade publiceringsdatumet är att den pågående rekonstruktionsprocessen för såväl moderbolag som dotterbolag, vilken nu är inne i sin slutfas, skall hinna slutföras.

 Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se www.metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad