Styrelsen i Metallvärden i Sverige AB (publ.) har beslutat att senarelägga tidpunkten för årets årsstämma. I stället för den 24 maj, som tidigare publicerats som stämmodag, kommer årsstämman att avhållas torsdagen den 14 juni.

Delårsrapporten för perioden januari – mars 2018 kommer dock att publiceras den 24 maj.

Anledningen till senareläggningen är att den pågående företagsrekonstruktionen skall avslutas och därefter skall de beslutspunkter som årsstämman har att ta ställning till hinna förberedas.

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad