Styrelsen i Metallvärden i Sverige har beslutat att datum för bolagets årsstämma 2018 skall senareläggas till fredagen den 14 juni kl. 16.00.

 

Skälet till senareläggning är oförutsedda förseningar i den senaste företrädesemissionen.

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

vg dubbelklicka på länken för att se pdf.

Senareläggning av årsstämma

Kommenteringen är avslutad