ÄGARSTRUKTUR PER 2017-12-31

Björn Grufman genom bolag (MITTRETUR AB)

13234716 – 13,1%

Swedbank AB

9902832 -9,8%

Avanza Bank AB

9898823 -9,8%

Svenska Handelsbanken

7142066 – 7,07%

Jan Blomqvist

3315818 – 3,28%

Peter Zeidler

3076293 – 3,05%

Lars Ransgart

2889532 - 2,86%

Nordnet Bank AB

2222574 – 2,2%

Övriga

49325438 – 48,84%

 

 

TOTALT ANTAL AKTIER
101008092 stycken