ÄGARSTRUKTUR PER 2016-04-29

Björn Grufman genom bolag (MITTRETUR AB)

3 146 220 – 14,73%

Försäkringsbolaget Avanza Pension

1 506 000 -7,05%

Peter Zeidler privat och genom bolag (ZEIDLER KONSULT AB)

1 176 293 -5,51%

Erik Essunger

1 031 011 – 4,83%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

637 608 – 2,98%

Lars Ransgart privat och genom bolag (LARS RANSGART MANAGEMENT AKTIEBOLAG)

721 080 – 3,38%

ÖSTERLIN, Barbro

469 977 - 2,20%

Gunther & Wikberg Kapitalförv AB

465 750 – 2,18%

REEDA CAPITAL MANAGEMENT AB

465 476 – 2,18%

Anders Rylander Investment AB

358 352 -1 ,68%

 

 

TOTALT ANTAL AKTIER
21 363 092 stycken

ANTAL AKTIEÄGARE
2523 st