Stockholms tingsrätt har den 11 oktober 2017 beslutat om företagsrekonstruktion av såväl Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt följande dotterbolag.

 • Sala Bly AB
 • Metallvärden i Lesjöfors AB
 • M.V. Metallvärden AB
 • Svensk Kabel- och Metallgranulering AB 

  Som rekonstruktör förordnades Christer Backman, Plana AB.

   

  Metallvärden föreslår nu, efter samråd med rekonstruktören, följande ackordsförslag.

 • Oprioriterade fordringsägare erbjuds ett underhandsackord med full betalning upp till 10 000 kr, därutöver betalning om 50 % av den del av fordran som överstiger 10 000 kr.
 • Betalning utges i sin helhet senast den 30 september 2018.
 • Fordringsägare som omfattas av ackord om 50 % erbjuds möjlighet att erhålla upp till 20 % av betalningen i form av nyemitterade aktier i Metallvärden till en kurs av 0,10 kr per aktie. 

  Metallvärden finansierar föreslaget ackord genom upptagande av ett konvertibellån, vilket avtalats med extern finansiär.

   

Styrelsen

 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08-440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Kommenteringen är avslutad